כותבים עלינו

על המאמר של גד ברזילי שפורסם בגיליון טו(1) של כתב העת "המשפט" שעסק בפרופסיה של עורכי הדין בישראל מתוך: בדה מרקר

 

מחקר: העסקת עובדות זרות לא שינתה דעות קדומות של הישראליות נגדן מתוך הארץ

 

התייחסות למאמר של תמר גדרון: "מפת תיירות הדיבה העולמית ודיני לשון הרע בישראל" מתוך: בדה מרקר

 

"החוק שיקפיא כל מחאה" כתבה בנושא חוק איסור לשון הרע, מאת  צבי טריגר מתוך ynet 

 

מגדר, משפט ותרבות (על המשפט, כרך טז, סימפוזיון: קול באישה תקווה – על נחיצות לימודי המגדר במאה העשרים ואחת – מחווה לפרופסור קרול גיליגן, בעריכת צבי טריגר), מאת ענת שטרן מתוך ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל - היסטוריה, תרבות, חברה 
 

 

הכמיהה להיכנע בזול מאת: חנוך מרמרי בתוך העין השביעית

 

Gender on the Hebrew Book Shelf על כרך טז של המשפט מאת פרופ' חנה הרצוג מתוך ה-Israel Studies Review.

 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!