כרך ד', יולי 1998

 

הכרך הרביעי של "המשפט" כולל בעיקר את החומר המשפטי שפורסם בגיליונות מספר 7 ומספר 8 שהופצו לציבור הרחב יחד עם עיתון "הארץ" בחודש ינואר, 1997 ובחודש ינואר, 1998.

ראיונות  
ראיון עם ד"ר שלמה לוין, המשנה לנשיא בית המשפט העליון 9 image למאמר המלא
משפט חוקתי וזכויות אזרח  
משפטו של גנימאת דניאל פרידמן 17 image למאמר המלא
שירות נשים במקצועות לחימה ושוויון בחלוקת הנטל: בעקבות בג"צ 4541/94 אליס מילר נ' שר הביטחון דניאל פרידמן 27 image למאמר המלא
שוויון בתעסוקה והפליית החילוניים דניאל פרידמן 39 image למאמר המלא
קווים לבחירת היועץ המשפטי לממשלה מרדכי בן-דרור 46 image למאמר המלא
פרשת כלא 6 בעז אוקון 53 image למאמר המלא
חסינות של חבר כנסת בגין "הבעת דעה ומעשה במילוי תפקיד" - מבחנים חדשים בפסיקת בית המשפט העליון: בעקבות בג"צ 1843/93 פנחסי נ' כנסת ישראל ובג"צ 6157,5151/95 כהן נ' י"מ סוזי נבות 61 image למאמר המלא
נגיף האיידס - נקודת האיזון בין הזכות לפרטיות וחובת הדיווח לצדדים שלישיים אריאל אזרחי 101 image למאמר המלא
אפליית גברים בצה"ל: בעקבות בג"צ 4541/94 אליס מילר נ' שר הביטחון יוסי נחושתן 115 image למאמר המלא
משפט מינהלי  
סמכות מקבילה של בג"צ בעניינים שבסמכות ייחודית של בתי הדין לעבודה: בעקבות בג"צ 6163/92 אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון רמי כהן 139 image למאמר המלא
ההסתדרות הכללית וחובת המכרז אברהם וינרוט 149 image למאמר המלא
משפט פלילי  
הליך תמוה ומתסכל ש"ז פלר 181 image למאמר המלא
משפט אזרחי ומסחרי  
"זכות הסירוב הראשונה" ליאון פיין 193 image למאמר המלא
יחסי קונה מוכר וזכויות הבעלים המקורי עופר גרוסקופף 202 image למאמר המלא
לשון הרע - עוולת רשלנות? תמר גדרון 219 image למאמר המלא
"לשון הרע - עוולת רשלנות?" - תגובה אורי צור 239 image למאמר המלא
הכוונת התנהגות באמצעות עוולת הרשלנות - דיני הנזיקין בראי תורת הבחירה החברתית ברק מדינה 255 image למאמר המלא
זכות החזרה של חייב על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים על החייב לפי פקודת הנזיקין: לאור ע"א 3765/95 חוסיין נ' טורם תמר קלהורה 295 image למאמר המלא
דיני חברות  
מינוי דירקטורים על פי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 מרדכי בן-דרור 307 image למאמר המלא
הגשת כתב אישום כעילה להעברת דירקטור מתפקידו: הערה אגב הצעת חוק החברות החדש בעז אוקון ועודד שחם 329 image למאמר המלא
הערת פסיקה: ערר 2/94 תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הממונה על ההגבלים העסקיים דיויד גילה 351 image למאמר המלא
הערה לחקיקה - שיקום חברות והסדרים חלופיים לפירוק יוסי כהן 369 image למאמר המלא
דיני מיסים  
גביית מס ערך מוסף בישראל דורון לוי ויורם עדן 383 image למאמר המלא
שפיטה  
מינויי שופטים ושאלת מינוים של חרדים לבתי המשפט הממלכתיים דניאל פרידמן 405 image למאמר המלא
משפט ואמנות  
ספרות בשימוש המשפט יבין רוכלי 415 image למאמר המלא
סקירת ספרים  
ספרים חדשים על המדף 425 image למאמר המלא
ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!