כרך ב', ינואר 1994

 

הכרך השני של "המשפט" כולל את החומר המשפטי שפורסם בגליונות מספר 3 ומספר 4, שהופצו לציבור הרחב יחד עם עיתון "הארץ" בחודש יוני 1993 ובחודש מרץ 1994.

רב שיח  
החינוך המשפטי בישראל 3 image למאמר המלא
משפט חוקתי וזכויות אזרח  
בית המשפט העליון וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אהרן ברק 15 image למאמר המלא
צדק במשפחה והעיקרון של שוויון המינים על רקע הצעת חוק יסוד: זכויות האדם כרמל שלו 21 image למאמר המלא
חוק המפלגות - מציאות חדשה רענן הר-זהב 33 image למאמר המלא
על היחס שבין חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו לבין תקנות סדר הדין האזרחי, בכלל, והסעדים הזמניים, בפרט שי שגב 53 image למאמר המלא
משפט מינהלי  
עיסוק בזוטות דניאל פרידמן 89 image למאמר המלא
תפקיד ציבורי, "עבר פלילי" וראיה מנהלתית אביגדור קלגסבד 93 image למאמר המלא
משפט אזרחי ומסחרי  
שכר טרחה ראוי לעורך דין דניאל פרידמן 105 image למאמר המלא
נאמנים לאגרות חוב בישראל - המצב הקיים והצעות לתיקונו מאיר חת 115 image למאמר המלא
קידום המשק הישראלי לקראת סחר חופשי: תוכנית החשיפה של הממשלה ליבוא מוצרי תעשיה ממדינות שלישיות שי פרמינגר 137 image למאמר המלא
דיני עבודה  
שביתות פוליטיות פרנסס רדאי 159 image למאמר המלא
"חופש החוזים" והגבלתו בהסכם עבודה קיבוצי ובחוזה עבודה אישי מנחם גולדברג 177 image למאמר המלא
מומחים-יועצים רפואיים בבתי דין לעבודה סטיב אדלר 199 image למאמר המלא
דיני שפיטה  
בית המשפט העליון ופלורליזם שיפוטי מנחם אלון 219 image למאמר המלא
ידיעה שיפוטית יעקב מלץ 223 image למאמר המלא
הכשרת שופטים לכהונת השפיטה מרדכי בן-דרור 239 image למאמר המלא
משפט פלילי  
עבירות מין - חידושי החקיקה והפסיקה אמנון סטרשנוב 265 image למאמר המלא
משפט בינלאומי פרטי  
כללי ברירת דין בעניינים מסחריים בקהילייה האירופית טליה איינהורן 291 image למאמר המלא
משפט ואמנות  
השתקפויות: המשפט בראי האמנות האסתטיקה של האתיקה והאחר שבתוכנו ארנה בן-נפתלי 313 image למאמר המלא
דיני הוצאה לפועל  
שיקול-דעת שיפוטי בערעורי הוצאה לפועל דוד בר-אופיר 321 image למאמר המלא
מאסר חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל דוד בר-אופיר 327 image למאמר המלא
מונחים לטיניים  
מושג הכפייה בדיני חוזים מאיר מינרבי 337 image למאמר המלא
FIDUCIA - נאמנות מאיר מינרבי 341 image למאמר המלא
סקירת ספרים  
ספרים חדשים על המדף 353 image למאמר המלא
ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!