כרך י"ב, אוקטובר 2007

הכרך השנים-עשר צא לאור בשנת 2007, הוא כרך מיוחד שהוצא לזכרו של השופט עדי אזר ז"ל. הכרך כולל אגד מאמרים מקוריים וחדשים שלא התפרסמו עד כה בגיליונות של כתב העת "המשפט".

דברים לזכרו של השופט עדי אזר ז"ל דורית ביניש 9 image למאמר המלא
הספד לזכרו של השופט עדי אזר ז"ל אהרן ברק 11 image למאמר המלא
משפט פלילי  
קבלת ראיות שלא על פי סדר הדין יוסף אלרון 15 image למאמר המלא
משפט חוזר אזרחי ופלילי - הדין הנוהג ומגמות חדשות חמי בן-נון 37 image למאמר המלא
פרוטוקול מסדר הזיהוי כראיה דורון מנשה 59 image למאמר המלא
העמדתו לדין של קטין לאחר חלוף תקופת ההתיישנות והסכמה למפרע מטעם היועץ המשפטי לממשלה ניר פלסר 87 image למאמר המלא
משפט אזרחי - מסחרי  
עקרון "זוטי דברים" (De Minimis) כעקרון יסוד בהצעת חוק דיני ממונות, התשס"ו- 2006 (הקודקס האזרחי החדש) אבישי אדד 121 image למאמר המלא
עדויות מומחים לאחר תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 : היבטים דיוניים ומהותיים אורי גורן ועופר דרורי 167 image למאמר המלא
נפקויות המס של עסקת קומבינציה של מכר חלקי יצחק הדרי 193 image למאמר המלא
השפעת שיקולי צדק ויושר על ההליך השיפוטי האזרחי קובי ורדי 203 image למאמר המלא
תדמית מקצוע עריכת הדין לימור זר-גוטמן 231 image למאמר המלא
לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות רות פלאטו-שנער 251 image למאמר המלא
פיצוי נזיקי למסורבות גט בנימין שמואלי 285 image למאמר המלא
משפט חוקתי - מינהלי  
חוק ומציאות בהליך הרחבת הזכאות להיקבר בבתי קברות צבאיים יוסי כץ 345 image למאמר המלא
כיצד אירעה הצמיחה הדרמטית בחקיקה הפרטית בישראל, 2006-1992 ? ענת מאור 363 image למאמר המלא
המעמד המשפטי של המצע המפלגתי סוזי נבות 395 image למאמר המלא
בג"ץ בשירות הצדק : המסורת ואובדנה יהושע (שוקי) שגב 439 image למאמר המלא
הליך מינהלי כקובע את גבולותיה ומסגרתה של הענישה הפלילית רון שפירא 485 image למאמר המלא
ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!