דמות המשפטן בחינוך המשפטי : תהליך למידה משפטי-ליברלי וכישורים מקצועיים

  • רועי כהן email

כרך יט, עמ' 283, יוני 2014

ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!