פרשנות, תחום שיפוט וסמכות החוק

  • טימותי אנדיקוט email

כרך יח, עמ' 11, דצמבר 2013

ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!