צדק חלוקתי במקרקעי ישראל: בעקבות בג"ץ הקרקעות החקלאיות - בעקבות בג"ץ 244/00 עמותת שיח חדש, למען השיח הדמוקרטי נ' שר התשתיות הלאומיות

  • דפנה ברק-ארז email

גיליון 18, עמ' 54, יולי 2004

ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!