סמכות השיפוט האוניברסלית והשיח המשפטי המדינתי

  • ארנה בן-נפתלי email

  • קרן מיכאלי email

גיליון 18, עמ' 44, יולי 2004

ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!