קביעת שכרם של חברי הכנסת: "המחליטים הם גם הזוכים" בעקבות בג"ץ 971/99 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' ועדת הכנסת

  • סוזי נבות email

גיליון 16, עמ' 58, יולי 2003

ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!