מערכת כתב העת

פרופ' ארנה בן-נפתלי   |  יו"ר המערכת

ד''ר לימור זר-גוטמן   |  עורכת

מר סתיו פינטו   |  עורך משנה

גב' תמר גאנוניאן־פרקל   |  עורכת משנה

 

עורכי כתב העת "המשפט" הקודמים

 

חברי מערכת לדורותיהם

ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!